• nl
  • en

Aanvraagformulier
voor 737-simulator

De beperkingen in verband met het corona virus noodzaken ons om het gebruik van de simulator op te schorten voor de duur van de maatregelen. Zodra beperkingen van overheidswege worden opgeheven zal de simulator weer beschikbaar zijn voor gebruik. Tot het zover is rekenen we op uw begrip. Wees voorzichtig en laten we vooruit kijken naar beter tijden.